home  |  emailKancelář se zaměřením na projektování dopravních staveb
   
 Úvod >

Již od roku 1991 zpracováváme projektovou dokumentaci specializující se na:

  • silnice
  • místní komunikace
    1. sběrné a obslužné komunikace
      úpravy křižovatek, náměstí a ostatních veřejných ploch
      obytné zóny
      stezky pro pěší a cyklisty

  • přestupní uzly a zastávky MHD
  • účelové komunikace a komunikace uvnitř uzavřených areálů
  • parkoviště a zpevněné plochy
  • připojení nemovitostí na veřejné komunikace (sjezdy)
  • dopravní značení
  • dopravní části územně plánovací dokumentace
  •  
     
    © 2010
     
     
    Pocítadlo.cz