home  |  emailKancelář se zaměřením na projektování dopravních staveb
   
 Úvod >

Již od roku 1991 zpracováváme projektovou dokumentaci specializující se na:

 • silnice
 • místní komunikace
  1. sběrné a obslužné komunikace
   úpravy křižovatek, náměstí a ostatních veřejných ploch
   obytné zóny
   stezky pro pěší a cyklisty

 • přestupní uzly a zastávky MHD
 • účelové komunikace a komunikace uvnitř uzavřených areálů
 • parkoviště a zpevněné plochy
 • připojení nemovitostí na veřejné komunikace (sjezdy)
 • dopravní značení
 • dopravní části územně plánovací dokumentace
 •  
   
  © 2010
   
   
  Pocítadlo.cz