home  |  emailKancelář se zaměřením na projektování dopravních staveb
   
 Služby >

Provádíme zpracování projektové dokumentace všech stupňů

 • studie
 • dokumentace pro územní rozhodnutí
 • dokumentace pro stavební povolení
 • realizační dokumentace
 • včetně projednání s dotčenými orgány státní správy, samosprávy a se správci inženýrských sítí.

  Rozsah a obsah zpracované dokumentace se dle jejího charakteru řídí vyhl. č.503/2006 Sb., vyhl. č.499/2006 Sb. nebo č.146/2008 Sb.

  Po dohodě s objednatelem zajišťujeme i obstarání vstupních podkladů pro projektování, tj.

  - geodetické zaměření lokality
  - zjištění tras inženýrských sítí v lokalitě
  - inženýrsko-geologický průzkum lokality

  a projektovou dokumentaci souvisejících stavebních objektů

  - kanalizace
  - veřejného osvětlení
  - mostů a opěrných zdí
  - sadových úprav
  - přeložek ostatních inž.sítí (vodovodu, plynovodu, elektrorozvodů)

  Tyto projekty zajišťujeme u specializovaných projektantů s příslušnými autorizacemi, přičemž provádíme koordinaci projektu celé stavby (výkon funkce hlavního projektanta).

   
   
  © 2010